Onze diensten

Aangiften

Wij verzorgen diverse soorten aangiftebiljetten, zoals:

Werkwijze voor de aangiften

Om een goed beeld te krijgen van uw persoonlijke situatie en omstandigheden ervaren wij het als prettig in eerste instantie een persoonlijk dan wel telefonisch gesprek met u te voeren.

Tijdens dit gesprek nemen wij met u een checklist door om de mogelijkheid iets over het hoofd te zien zoveel mogelijk uit te sluiten.

Aan de hand van de door u aangeleverde gegevens zal de belastingaangifte doeltreffend en nauwkeurig worden ingevuld. U ontvangt van ons een rapport met alle van belang zijnde berekeningen.

Indien u een van bovengenoemde aangiften door ons wilt laten verzorgen, kunt u telefonisch een afspraak maken. Ons telefoonnummer is 06 51849113. U kunt ook een e-mail sturen. We verzoeken u vriendelijk om daarin uw telefoonnummer te vermelden.

Advies

Onze dienstverlening strekt zich uit tot o.a. de volgende terreinen: