Disclaimer

Website
Bij het samenstellen en onderhouden van de informatie op deze internetsite wordt door ons de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch kan het voorkomen dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is weergegeven.

Informatie die op deze site wordt aangeboden, is bedoeld als algemene informatie en dient niet als vervanging van persoonlijk deskundig advies te worden gezien. Op deze informatie dient dus geen actie te worden ondernomen of nagelaten alvorens een gekwalificeerde deskundige te raadplegen.

E-mail
E-mail verkeer is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).

Indien e-mail bij vergissing bij een verkeerd geadresseerde terechtkomt, wordt deze verzocht direct met ons contact op te nemen. Het bericht dient dan vernietigd te worden. De inhoud mag niet gebruikt en/of verspreid worden, omdat dit bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten en beschermd wordt door een beroepsgeheim.

Algemeen voorbehoud
De inhoud van e-mail bereikt u via internet. Het is derhalve niet uitgesloten dat onbevoegden hiervan kennis hebben genomen of de verzonden informatie hebben gemanipuleerd. Voordat enige handeling wordt ondernomen of nagelaten op basis van de bovenvermelde informatie dient de inhoud van het bericht te allen tijde geverifieerd te worden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van externe e-mail via internet.

Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.